VP 260 Bà Triệu: Ms. Tuyết – 0931 868 469 / Ms. Phương – 0936 369 600