VP 260 Bà Triệu: Ms. Tuyết – 0931 868 469 /Mr. Thanh – 0983 245 488