Du lịch châu Mỹ giá rẻ nhất tốt nhất từ Hà Nội

Du lịch châu Mỹ

Price: 60,900,000 VND
Thời gian: 
9 ngày 8 đêm
Khởi hành: 
21/10/2016
Lịch trình: 
HÀ NỘI - PARIS - BRUSSELS - AMSTERDAM - COLOGNE - BONN – FRANKFURT – HÀ NỘI
Phương tiện: 
Nok Air
Price: 71,900,000 VND
Thời gian: 
12 ngày 11 đêm
Khởi hành: 
29/1/2017
Lịch trình: 
NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - SAN FRANCISCO - YOSEMITE NATIONAL PARK LAS VEGAS - LOS ANGELES
Price: 6,190,000 VND
Thời gian: 
9 ngày 8 đêm
Khởi hành: 
24/09; 22/10; 19/11; 23/12/2016
Lịch trình: 
HÀ NỘI - PARIS - BRUSSELS - AMSTERDAM - COLOGNE - BONN – FRANKFURT – HÀ NỘI
Phương tiện: 
Nok Air
Price: 62,900,000 VND
Thời gian: 
9 ngày 8 đêm
Khởi hành: 
29/01/2017
Lịch trình: 
HÀ NỘI - PARIS - BRUSSELS - AMSTERDAM - COLOGNE - BONN – FRANKFURT – HÀ NỘI
tour du lịch mỹ và đông âu
Price: 70,900,000 VND
Thời gian: 
10 ngày 9 đêm
Khởi hành: 
25/08/2016
Lịch trình: 
NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – LAS VEGAS
tour du lịch bờ tây hoa kỳ
Price: 56,900,000 VND
Thời gian: 
7 ngày 6 đêm
Khởi hành: 
25/08/2016
Lịch trình: 
LOS ANGELES – LAS VEGAS
tour du lịch bờ tây nước mỹ
Price: 51,200,000 VND
Thời gian: 
7 ngày 6 đêm
Khởi hành: 
03, 31/10/2016
Lịch trình: 
LOS ANGELES – LAS VEGAS
tour du lịch mỹ liên tuyến đông tây
Price: 64,900,000 VND
Thời gian: 
10 ngày 9 đêm
Khởi hành: 
30/09; 28/10/2016
Lịch trình: 
NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – LAS VEGAS
Price: 72,900,000 VND
Thời gian: 
10 ngày 9 đêm
Khởi hành: 
06/04/2017
Lịch trình: 
NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – LAS VEGAS
Price: 64,900,000 VND
Thời gian: 
10 ngày 9 đêm
Khởi hành: 
27/04/2016
Lịch trình: 
NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C LOS ANGELES – LAS VEGAS