Du lịch Ninh Bình

Du lịch Tràng An - Bái Đính tour đi 01 ngày
Price: 700,000 VND
Thời gian: 
1 ngày
Khởi hành: 
Hàng ngày
Lịch trình: 
HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH – HÀ NỘI
Phương tiện: 
Xe du lịch đời mới
Du lịch Ninh Bình: Tràng An - Bái Đính - Hoa Lư- Tam Cốc
Price: 1,700,000 VND
Thời gian: 
2 ngày 1 đêm
Khởi hành: 
Theo yêu cầu
Lịch trình: 
HÀ NỘI – TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH- HOA LƯ - TAM CỐC – HÀ NỘI
Phương tiện: 
Xe du lịch đời mới
Price: 550,000 VND
Thời gian: 
5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 
hàng ngày
Lịch trình: 
Bái Đính - Tràng An Cổ
Price: 650,000 VND
Thời gian: 
1 ngày
Khởi hành: 
hàng ngày
Lịch trình: 
Bái Đính - Tràng An mới
Price: 690,000 VND
Thời gian: 
1 ngày
Khởi hành: 
hàng ngày
Lịch trình: 
HOA LƯ - TAM CỐC
Phương tiện: 
Nok Air