Tour du lịch Dubai 6N/5Đ - K/h tháng 3, 4, 5/2017

bảo tàng Dubai
Price: 24,900,000 VND
List price: 0 VND
Thời gian: 
6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 
29/3,25/4,24/5/2017
Lịch trình: 
HÀ NỘI – DUBAI – SAFARI - ABUDHABI – HÀ NỘI

Xem thêm nội dung khác

Price: 28,900,000 VND
Thời gian: 
6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 
29/12/2016
Lịch trình: 
HÀ NỘI – OKAYAMA – HYOGO - KOBE – OSAKA – KYOTO - HÀ NỘI
du lịch canada -vancouver
Price: 52,800,000 VND
Điểm đến: 
Du lịch Nước ngoài
Thời gian: 
6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 
25/06, 28/08/2017
Lịch trình: 
VIỆT NAM - CANADA - VANCOUVER
Phương tiện: 
Nok Air
Du lịch Mỹ bờ Đông nước Mỹ 2018
Price: 51,500,000 VND
Thời gian: 
6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 
21.12.2017 & 11.01.2018 27.03.2018 12.04.2018 10.05.2018
Lịch trình: 
HA NOI// HCM - NEWYORK – PHILADELPHIA - WASHINGTON D.C - HCM//HA NOI
Phương tiện: 
Eva Air
Price: 31,900,000 VND
Thời gian: 
6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 
28/01/2017 ( Mùng 1 Tết )
Lịch trình: 
DUBAI - PALM ISLAND - SAFARI TOUR - ABU DHABI
toronto - canada
Price: 55,500,000 VND
Thời gian: 
6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 
22/06, 25/08/2017
Lịch trình: 
VIỆT NAM - CANADA - TORONTO
Price: 27,900,000 VND
Thời gian: 
6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 
29/12/2017
Lịch trình: 
HA NOI - TOKYO-SENDAI-MIYAGI –NIKKO- IBARAKI - FUKUSHIMA - HA NOI
Phương tiện: 
Vietnam Airlines